ثبت نام توسعه دهندگان

ثبت نام دولوپر

نام(Required)
براساس سال ورود اطلاعات گردد
ایمیل(Required)
درخواست افتتاح حساب بانک هوشمند را نیز دارم؟
افتتاح حساب هوشمند باعث می شود حضور و فعالیت شما در شبکه اقتصاد خلاق هفت هشتگ میانگین و معدل مالی ایجاد شود که می توانید از آن جهت حمایت کارتان استفاده نمایید.
پرداخت حق عضویت و پشتیبانی 1 ساله سندها و آموزش های راهبردی دولوپرها: مبلغ ثابت 2،400،000 تومان می باشد.